GluKova Restaurant, Одесса

Кухня:

Адрес: Govannaya St., 12 | Govannaya and Deribosovskaya, Одесса, Украина

Телефон: 487777710

Адрес: Govannaya St., 12 | Govannaya and Deribosovskaya, Одесса, Украина Номер телефона: 487777710

Почта:

Материалы по теме: